Category Archives: health news

แลกเปลี่ยนส่งเสริมสุขภาพยุค 4.0

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสาธารณสุข ครู อาจารย์ ด้านสุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ ยุค 4.0 สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน Continue reading

แนะ ขึ้นดอยรับอากาศหนาว ระวังอุบัติเหตุทางถนน

กรมควบคุมโรค แนะนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นดอยและภูเขาในพื้นที่ภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือ ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงหน้าหนาว และช่วงหมอกลงจัด หลังปี 59 ที่ผ่านมามีรายงานการประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนกว่า 5.5 พันครั้ง พร้อมขอให้ศึกษาเส้นทางและตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทาง หากทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ดี ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย
Continue reading

สสส.-รพ.แม่ระมาด อุดช่องโหว่ระบบการรักษาผู้ป่วยติดฝิ่นกลุ่มชาติพันธุ์

สสส. ร่วมกับ รพ.แม่ระมาด จ.ตาก อุดช่องโหว่ระบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดฝิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ แนวชายแดน เน้นขยายให้บริการที่ รพ.สต. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บูรณาการชุมชน-อาสาสมัครสาธารณสุข ค้นหาผู้ป่วยติดฝิ่นเชิงรุก ตั้งจุดบริการจ่ายยาเมทาโดนใกล้บ้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพกาย-ใจ ชู จ.ตากเป็นต้นแบบพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพตามแนวชายแดน
Continue reading

ลูกน้ำมูกไหลจะช่วยอย่างไรดี

การช่วยบรรเทาอาการน้ำมูกไหลในเด็กเล็กๆ แนะนำให้ใช้น้ำเกลือหยอดหรือเช็ดจมูก ไม่ควรใช้ยาลดน้ำมูก เพราะจะทำให้เสมหะเหนียว และอาจไอมากขึ้น ถ้าเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่ไอเก่งแล้ว สามารถใช้ได้ ส่วนเรื่องไอ เด็กเล็กยังไอไม่เก่ง ยาละลายเสมหะก็อาจช่วยได้ส่วนหนึ่ง แต่ที่ดีคือการเคาะปอดในรายที่ไอมีเสมหะมาก ซึ่งอาจขอให้คุณหมอหรือพยาบาลสอนให้เวลาพาลูกไปตรวจ Continue reading