เก็บขยะทะเลลอยเกลื่อนอ่าวพังงา

เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะที่ถูกกระแสน้ำพัดมาลอยเกลื่อนทะเลบริเวณเกาะทะลุ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพื่อรักษาความสะอาดต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดพักผ่อน

เจ้าหน้าที่เกาะทะลุ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ช่วยกันช้อนตักขยะที่เป็นใบไม้ ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวดน้ำในทะเลจำนวนมากที่ลอยน้ำมาแออัดอยู่บริเวณรอบๆเกาะทะลุ ในเขตอุทยานฯอ่าวพังงา ตามนโยบายของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการดูแลความสะอาด และรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ให้มีขยะทะเลหลงเหลือในอ่าวพังงา ขณะที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีนโยบายให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ

โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดพักผ่อน จะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วประเทศ เดินทางมาสัมผัสความงดงามตามธรรมชาติ พร้อมขอให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีจิตสำนึกไม่ทิ้งขยะลงทะเล เพื่อให้ทะเลโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอย่างอ่าวพังงา มีสภาพแวดล้อมสะอาดปราศจากขยะ มลพิษ ได้เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและพืชน้ำอย่างยั่งยืนตลอดไป

สำหรับในช่วงวันหยุดพักผ่อน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางเข้าเยี่ยมชมความงาม ของเขาพิงกัน-เขาตาปู ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาคอยอำนวยความสะดวกและตรวจตราความปลอดภัยและความสะอาดอย่างเข้มงวด ซึ่งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้เตรียมถังขยะไว้รองรับขยะว พร้อมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่พยาบาลไว้คอยดูแลปฐมยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บทั้งอุบัติเหตุ และโรคประจำตัว สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในช่วงวันหยุดนี้ได้เป็นจำนวนมาก

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3