ตั้งอนุกรรมการดูปัญหาข้าวโพด

รัฐมนตรีพาณิชย์ตั้งอนุกรรมการดูปัญหาข้าวโพดทั้งระบบ ย้ำขอดูสถานการณ์อาจเลิกสูตร 1:3

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ได้มีการรายงานสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปี 2560/2561 พบว่า คาดการณ์ผลผลิตไว้ที่ 4.7 ล้านตัน แต่ความต้องการใช้ในประเทศ 8 ล้านตัน ทำให้ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคผลิตและความต้องการใช้ โดยที่ประชุมอนุมัติหลักการให้นำเข้าเพื่อให้เพียงพอกับอุตสาหกรรมผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงกุ้งและให้ตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดปริมาณนำเข้าและออกมาตรการดูแลที่เหมาะสมกับทุกฝ่าย โดยอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน

นอกจากนี้ จะต้องมีการเรียกประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดในประเทศที่อัตรา 1 ต่อ 3 ว่าสมควรจะปรับเปลี่ยนใหม่หรือไม่ และพิจารณามาตรการเก็บภาษีนำเข้าข้าวสาลีที่ปัจจุบันไม่มีการจัดเก็บ ซึ่งครั้งนี้ให้ศึกษาลึกไปถึงรายละเอียดส่วนผสมและสูตรผลิตอาหารสัตว์ ว่าประกอบไปด้วยอะไร และมีความต้องการแท้จริงแค่ไหน เพื่อให้กำหนดปริมาณนำเข้าที่เหมาะสมไม่กระทบต่อผู้เลี้ยงภายในประเทศ โดยกำหนดให้ได้ข้อสรุปภายใน 30 วัน และนำเข้าที่ประชุมนบขพ.พิจารณาครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ยังเห็นชอบให้ตั้งอนุกรรมการพิจารณานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะนำเข้าจากกัมพูชา ให้ขยายเวลาอีก 2 เดือนหรือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม จากเดิมเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมตามที่กัมพูชาเรียกร้อง ขณะเดียวกันไทยเรียกร้องให้กัมพูชาเพิ่มปริมาณการนำเข้าหมูมีชีวิตมากขึ้น จากเดิมกัมพูชาอนุญาตให้นำเข้าเพียงเล็กน้อย และให้ 2 ฝ่ายตั้งคณะทำงานพิจารณาร่วม โดยมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เป็นประธาน ปัจจุบัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดแห้ง ความชื้น 14% อยู่ที่กิโลกรัม (กก.) 9.30-9.50 บาท ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนที่ กก.ละ 8 บาทกว่า ซึ่งเป็นผลของการใช้มาตรการบริหารจัดการของกระทรวงพาณิชย์.

สำนักข่าวไทย